LECA Blåsning

LECA Blåsning

Vad är LECA?

LECA (Lightweight Expanded Clay Aggregate) blåsning är en effektiv metod för att fylla isolering och utfyllnad i konstruktioner med hjälp av LECA-pärlor. LECA-pärlor är tillverkade av lera som expanderas vid höga temperaturer för att skapa lättviktiga och porösa korn med utmärkta isoleringsegenskaper.

Processen med LECA blåsning involverar vanligtvis följande steg:

  1. Förberedelse: Innan blåsningen påbörjas måste området förberedas noggrant. Det kan innebära att skapa öppningar eller hål i konstruktionen för att möjliggöra åtkomst för blåsningsutrustningen.
  2. Blåsning: LECA-pärlorna blåses in i konstruktionen med hjälp av specialiserad utrustning, vanligtvis en blåsmaskin. Denna maskin kan placeras utanför byggnaden och anslutas till konstruktionsutrymmet med hjälp av slangar.
  3. Distribution: LECA-pärlorna fördelas jämnt i konstruktionen genom blåsning. Detta säkerställer att hela utrymmet fylls effektivt och att isoleringen blir jämn och kontinuerlig.
  4. Komprimering (valfritt): Efter att LECA-pärlorna har blåsts in i konstruktionen kan de komprimeras för att säkerställa en tätare packning och förbättrad isoleringseffektivitet. Detta steg är dock valfritt och kan bero på specifika krav för projektet.

LECA blåsning erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella isoleringsmetoder:

  • Lättvikt: LECA-pärlor är extremt lätta, vilket minskar belastningen på konstruktionen och minskar risken för sättningar över tiden.
  • Utmärkt isolering: LECA-pärlor har utmärkta isoleringsegenskaper, vilket hjälper till att minimera värmeförlust och hålla inomhusmiljön bekväm året runt.
  • Brandbeständighet: LECA-pärlor är naturligt brandbeständiga, vilket bidrar till ökad brandsäkerhet i byggnader där de används.
  • Miljövänligt: LECA är tillverkat av naturliga råvaror och är helt återvinningsbart, vilket gör det till ett miljövänligt alternativ för isolering.
  • Snabb installation: LECA blåsning är en snabb och effektiv metod för isolering, vilket minskar installationstiden och därmed kostnaderna för byggprojektet.

Sammanfattningsvis är LECA blåsning en innovativ och hållbar metod för isolering och utfyllnad i konstruktioner som erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella isoleringsmetoder.

https://www.leca.se/om-leca