Torrsug – Sugbil

Vi kan suga upp nästan vad som helst, från vätskor till avfall.

Flytta och hantera material.
Vi är experter på att göra jobbet enklare, grönare och effektivare.
Vi jobbar över hela landet från vår bas i Stockholm.

Har du svårtillgängliga ställen som behöver rengöras? Med våra kraftfulla sugbilar kan vi suga upp nästan vad som helst. Detta är en toppenlösning inom bygg och anläggning samt industrisanering. Våra sugbilar tar hand om allt från sågspån till sand, grus och till och med vätska. Det är perfekt för byggplatser eller stora renoveringsprojekt.

Exempel på material vi jobbat med: grus, borrkax, vatten, aska, löv, sand, singel, sågspån, lösull, kutterspån, byggmästarfyllning/trossbotten, fasadputs, blästersand, taksingel, makadam, leca, bilad betong, isolering. För att säkerställa sugningen av isolering använder vi oss av ett isoleringsfilter, samt att tanken rengörs före och efter sugningen.

Vi utför arbeten på vind, tak, källare och platser med trånga utrymmen mm. Materialet förflyttar vi via slang till lastbil och från lastbil till anvisad plats, såsom, hustak, en innergård, husdränering, krypgrund eller platser där t.ex. grävmaskiner av utrymmesskäl inte kommer åt. Vi utför arbeten som brandskador, vattenskador, saneringsarbeten, trasiga gasledningar, fjärrvärmerör och vattenrör.

Kontakta oss här

  • Miljövänlig sanering: Vid olyckor som oljeutsläpp eller kemikaliespill är sugbilar oumbärliga för att sanera och minimera miljöskador. Deras förmåga att suga upp farliga ämnen gör dem till ett viktigt verktyg för att skydda våra ekosystem och säkerställa att föroreningar inte sprids.
  • Mångsidighet: Sugbilar är inte bara begränsade till avloppsrening och sanering. De kan också användas för att transportera och hantera material som sand, grus och vatten. Deras mångsidighet gör dem oumbärliga inom många olika branscher, inklusive bygg och anläggning.
  • Tids- och kostnadsbesparingar: Genom att använda sugbilar kan företag spara både tid och pengar genom att effektivisera rengörings- och underhållsprocesser. Istället för att förlita sig på manuella metoder eller mindre effektiva verktyg kan företag dra nytta av sugbilens kraft och precision för att snabbt och noggrant utföra uppgifter.
  • Förbättrad arbetsmiljö: Vid rengöring och sanering kan företag minska risken för exponering för farliga ämnen och förbättra arbetsmiljön för sina anställda. Dessutom minskar användningen av sugbilar behovet av manuellt arbete i farliga miljöer, vilket ytterligare ökar säkerheten.

Fraktioner som är större än 12 cm i diameter läggs åt sidan och tas omhand av kunden
om ej annat har upphandlats.

Torrsug / Högtipp / Vakuumsugning / Sugbil – FÖR ALLA ÄNDAMÅL


Högklassiga och mångsidiga fordon

Våra fordon är specialbyggda för att klara av stora som små jobb, . De är utrustade med den senaste tekniken för att garantera bästa möjliga resultat. Den ena av våra bilar är 3,60 meter hög.

På Sugbilar Sverige AB är vi stolta över att erbjuda miljövänliga och ekonomiska tjänster som passar just dina behov. Oavsett om du jobbar med stora byggen, industri eller kommunala projekt, står vi redo att hjälpa dig. Ring oss för att prata om hur vi kan underlätta ditt arbete och göra det mer miljövänligt.

Sugbilarna tillverkas av Euromark, Juro Clean, Disab, Rolba och Anfitek.

Kontakta oss redan idag